by

Apa Itu Ahlul Halli Wal ‘Aqdi?

Apa Itu Ahlul Halli Wal ‘Aqdi? Bagaimana Pengertian Ahlul Halli Wal ‘Aqdi? Bagaimana Pendapat para ulama tentang Ahlul Halli Wal ‘Aqdi? Sebagai sistem pemilihan, bagaimana mekanisme Ahlul Halli Wal ‘Aqdi?

Ahlul Halli Wal ‘Aqdi disebut juga dengan Ahl al-Syura, Al Syaukah, Al Ikhtiya. Para ahli fiqh siyasah merumuskan Ahlul Halli wal ’Aqdi sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Berikut ini penjelasan secara umum apa itu pengertian dan bagaimana mekanisme Ahlul Halli Wal ‘Aqdi?

Pengertian Ahlul Halli Wal ’Aqdi

Secara bahasa, Ahlul Halli wal ’Aqdi terdiri dari tiga kata; Ahlul, yang berarti orang yang berhak (yang memiliki). Halli, yang berarti, melepaskan, menyesuaikan, memecahkan. ’Aqdi, yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk. Para ahli fiqh siyasah merumuskan Ahlul Halli wal ’Aqdi sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).

Dengan kata lain, Ahlul Halli wal ’Aqdi adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. al-Mawardi menyebut Ahlul Halli wal ’Aqdi dengan ahl al-Ikhtiya, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutkan ahl Al-Syaukah, sebagian lagi menyebutnya dengan ahl al-Syūra atau ahl al-Ijma’. Sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan ahl al-Ijtihad.

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan islam tentang hal ini adalah ahl al-Syūra. Pada masa khalifah empat khususnya pada masa ’Umar istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa shahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam orang shahabat senior yang ditunjuk ’Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah ia meninggal.

Tentang Penulis: admin

Gravatar Image
Seorang Relawan yang berusaha menghadirkan aktifitas Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Cilacap secara Online. Salam Perjuangan untuk Penghidmatan yang Berkelanjutan. Terima kasih atas kunjungan Anda semuanya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita & Artikel Lainnya