Hubungan Zakat Fitrah Dengan Puasa Ramadhan

Apa dan bagaimana Hubungan Zakat Fitrah dengan Puasa Ramadhan? Zakat Fitrah artinya zakat yang dikeluarkan ketika orang berfitri (berbuka puasa) terakhir pada bulan Ramadhan. Jadi, memang ada rangkaian yang erat anatara puasa dengan Zakat Fitrah.

Dalam sebuah Hadits dinyatakan:

صومشهر رمضان معلق بين السماء و الأرض و لا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر

“Puasa bulan Ramadhan terkatung-katung diantara langit dan bumi.Ia tidak dapat diangkat ke hadirat Allah melainkan dengan mengeluarkan zakat fitrah.” (HR. Ibnu Syahin dari sahabat Jarir / At-Tarhib wa at-Tarhib, II, hlm. 151-152 ).

Amal saleh yang dikerjakan dengan ikhlas dan memenuhi ketentuan-ketentuannya akan diangkat, dihaturkan ke hadirat Allah untuk mendapatkan pahala dan pembalasan sebagaimana mestinya. Firman Allah : “Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, Maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya.kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik[1249] dan amal yang saleh dinaikkan-Nya untuk diterima.” (Qs. Fathir : 10 )

Ketika Rasululloh Saw ditanya mengapa dia banyak berpuasa pada bulan Sya’ban, dia menjawab, “karena pada bulan Sya’ban amal-amal manusia dinaikan (dilaporkan) ke hadirat Allah.Dan aku senang amalku dilaporkan pada saat aku sedang berpuasa.”Demikianlah diriwayatkan dari sahabat Usamah bin Zaid

Zakat fitrah artinya zakat yang dikeluarkan ketika orang berfitri ( berbuka ) terakhir pada bulan Ramadhan. Jadi, memang ada rangkaian yang erat anatara puasa dengan zakat fitrah.

Agar umat Islam tidak melupakan kepedulian terhadap upaya menegnataskan kemiskinan maka sehabis berlapar-lapar beribadah kepada Allah dengan Ikhlas, mereka diperintahkan mengeluarkan zakat fitrah, segera setelah mereka merasakan betapa pedihnya orang yang tidak makan, walaupun hanya sehari. Padahal, orang-orang fakir miskin itu setiap hari diterpa lapar

About admin

Admin Utama Situs Islam Aswaja: menghadirkan aktivitas Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Cilacap --juga Organisasi di tingkat bawahnya, termasuk Lembaga dan Badan Otonom NU-- secara Online. Salam Perjuangan untuk Pengkhidmatan yang Berkelanjutan. Terima kasih atas kunjungan Anda semuanya. Dan silahkan datang kembali.

One comment

  1. Pingback: Zakat Fitrah

Leave a Reply

Your email address will not be published.

8 − two =