Syuriyah NU

Syuriyah NU adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama, yang terdiri dari Mustasyar, Rais, Katib dan A’wan, pengurus Syuriyah NU bertugas dan berwenang membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi sesuai tingkatannya. Lihat Artikel >> Pengurus Syuriyah NU, Kedudukan, Tugas dan Wewenang.

Syuriyah NU ada di struktur organisasi PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, Ranting NU hingga Pengurus Anak Ranting NU. Pengurus Syuriyah NU berasal dari kalangan Alim Ulama di tingkatan yang ada. Baca juga Rais Syuriyah Adalah Uswah Jam’iyah NU.

Back to top button