Syuriyah NU

Syuriyah NU, Pengurus Syuriyah Organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari Mustasyar, Rais, Katib dan A’wan, Syuriyah NU adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama, pengurus Syuriyah NU bertugas dan berwenang membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi sesuai tingkatannya. Lihat Artikel >> Pengurus Syuriyah NU, Kedudukan, Tugas dan Wewenang

Back to top button