Sejarah

Sejarah adalah gambaran tentang peristiwa peristiwa masa lampau yang dialami oleh manusia, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan analisa kritis, sehingga mudah dimengerti dan dipahami.

Secara harfiah sejarah mengandung empat pengertian, yaitu: 1. Sesuatu yang telah berlalu, suatu peristiwa, suatu kejadian; 2. Riwayat dari sesuatu yang telah berlalu, suatu peristiwa, suatu kejadian; 3. Semua pengetahuan tentang masa lalu; 4. Ilmu yang berusaha menentukan dan mewariskan pengetahuan.

Artikel berita sejarah persembahan NU Cilacap Online NUCOM tersaji di sini.

Back to top button