Konfercab NU

Konfercab NU adalah Forum Permusyawaratan tertinggi Tingkat Cabang Organisasi atau perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) di tingkat Kabupaten/Kota; Konferensi Cabang NU dilaksanakan 1 kali dalam 1 masa khidmat.

Konfercab NUAgenda Konfercab NU terdiri dari Membicarakan dan menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis; membahas dan Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada Pokok­-Pokok Program Kerja Wilayah dan Garis-Garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama; membahas dan Menetapkan Masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada umumnya; mengkaji dan memutuskan Rekomendasi Organisasi, Ahlul halli Wal ‘Aqdi, serta Memilih Rais dan Ketua Pengurus Cabang NU.

Back to top button