Gerbuhu

Gerbuhu adalah Gerakan Membaca Surat Al Ikhlas (Qul Huwallahu Ahad… dst) sebanyak Seribu(1000) kali di Hari Arafah, hari di mana para Jamaah Haji sedang menjalani Puncak Ibadah Haji, Wukuf di Arafah.

Back to top button