Antologi NU

Pimpinan Cabang IPNU Kabupaten Cilacap | NUCOM

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Pimpinan Cabang (PC IPNU) Kabupaten Cilacap menjadi bagian tak terpisahkan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Cilacap, sebagai Badan Otonom NU tingkat Cabang, Organisasi Pimpinan Cabang IPNU Cilacap memiliki struktur visi dan misi, mars, lambang; juga mengemban amanat untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berbasis pelajar NU dan santri putra.

Sebagai Organisasi Pelajar NU, Badan Otonom, Pimpinan Cabang (PC) IPNU Kabupaten Cilacap mengemban amanat untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berbasis pelajar NU dan santri putra.

Sejarah singkat IPNU

IPNU didirikan di Semarang pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1373 H/24 Februari 1954 Yaitu pada Konbes LP Ma’arif NU. Pendiri IPNU adalah M. Shufyan Cholil (mahasiswa UGM), H. Musthafa (solo) dan Abdul Ghony Farida (semarang).

Ketua Umum Pertama IPNU adalah M. Tholhah Mansoer yang terpilih dalam konferensi segi lima yang diselenggarakan di Solo pada 30 April-1 mei 1954 dengan melibatkan perwakilan dari Yogyakarta, Semarang, Solo, Jombang, dan Kediri.

Pada tahun 1988 sebagai implikasi dari tekanan rezim Orde baru, IPNU mengubah kepanjangannya menjadi Ikatan Putra Nahdlatul Ulama. Sejak saat Itu, segmen garapan IPNU meluas pada komunitas remaja pada umumnya.

Pada kongres XlV di Surabaya pada tahun 2003, IPNU kembali mengubah kepanjangannya menjadi “Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama” Sejak saat itu babak baru IPNU bertekad mengembalikan basisnya di sekolah dan pesantren.

Baca Juga: Mengenal Pendiri IPNU: Prof Dr KH Muhammad Tholhah Mansur, S.H

Aqidah dan Asas IPNU

Aqidah IPNU beraqidah Islam dengan menganut paham Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja), Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara IPNU berdasarkan kepada Pancasila

SIFAT DAN FUNGSI; IPNU adalah organisasi yang bersifat keterpelajaran, kekaderan, kemasyarakatan, kebangsaan dan keagamaan. IPNU berfungsi sebagai :

 1. Wadah perjuangan pelajar NU dalam pendidikan dan keterpelajaran
 2. Wadah kaderisasi pelajar untuk mempersiapkan kader-kader penerus NU dan pemimpin bangsa
 3. Sebagai Wadah penguatan pelajar dalam melaksanakan dan mengembangkan Islam ahlussunnah wal jamaah untuk melanjutkan semangat, jiwa dan nilai-nilai nahdliyah
 4. Wadah komunikai pelajar untuk memperkokoh ukhuwah nahdliyah, islamiyyah, insaniyah dan juga wathaniyyah

Visi dan Misi IPNU

Visi IPNU adalah terbentuknya pelajar bangsa yang Bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia, dan berwawasan kebangsaan; juga bertanggung-jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan dari Visi tersebut, IPNU melaksanakan Misi:

 1. Menghimpun dan membina pelajar Nahdlatul Ulama dalam satu wadah Organisasi.
 2. Mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa.
 3. Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat (maslahah al-ammah), guna terwujudnya khaira ummah.
 4. Mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain selama tidak merugikan organisasi.

Syarat Menjadi Anggota IPNU

Berikut ini syarat syarat untuk menjadi anggota IPNU,

 1. Berusia antara 12 sampai dengan 27 tahun
 2. Menyatakan kesediaan secara tertulis kepada pimpinan IPNU setempat
 3. Sudah mengikuti dan lulus jenjang pendidikan kader Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA)

Sebagai salah satu perangkat organisasi NU, IPNU menekankan aktivitasnya pada program kaderisasi, baik pengkaderan, formal, informal, maupun non-formal.

Di sisi lain, sebagai organisasi pelajar, Program IPNU diorientasikan pada pengembangan kapasitas pelajar dan santri, advokasi, penerbitan, dan pengorganisasian pelajar. Berikut ini Mars IPNU ;

Baca Juga

Mars IPNU

Wahai Pelajar Indonesia
Siapkanlah barisanmu
Bertekad bulat bersatu
Dibawah kibaran panji IPNU

Wahai Pelajar Islam yang setia
Kembangkanlah agamamu
Dalam negara indonesia
Tanah air yang kucinta

Dengan berpedoman kita belajar
Berjuang serta bertaqwa
Kita bina watak nusa dan bangsa
Tuk kejayaan masa depan

Bersatu wahai putra islam jaya
Kembangkanlah kwajiban yang mulia

Ayo maju… pantang mundur
Dengan rahmat tuhan kita perjuangkan
Ayo maju… pantang mundur
Pasti tercapai adil makmur

Bagaimana Struktur Organisasi IPNU?

Struktur Organisasi IPNU terdiri dari;

 1. PP IPNU, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (Tingkat Nasional)
 2. PW IPNU, Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (Tingkat Propinsi)
 3. PC IPNU, Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (Tingkat Kabupaten/Kota)
 4. PAC IPNU, Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (Tingkat Kecamatan)
 5. PR IPNU, Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (Tingkat Desa)
 6. PK IPNU, Pimpinan Komisariat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (Tingkat Pesantren, dan Sekolah)

PC IPNU Cilacap membawahi 24 Pimpinan Anak Cabang se kabupaten Cilacap. Baca juga Pimpinan Cabang IPPNU Kabupaten Cilacap

Lambang Organisasi IPNU

 1. Lambang IPNU berbentuk bulat, berarti kontinyuitas
 2. Warna dasar hijau tua, berarti subur
 3. Warna kuning melingkar, berarti hikmah dan cita-cita yang tinggi
 4. Sedangkan Warna putih yang mengapit warna kuning, berati suci
 5. Sembilan bintang melambangkan keluarga Nahdlatul Ulama, yaitu:a. Lima bintang di atas yang satu besar di tengah melambangkan Nabi Muhammad, dan empat lainnya di kanan dan kirinya melambangkan khulafaur rasyidin (Abu  Bakar, Umar bin Khotob, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Tholib);b. Empat bintang berada di bawah melambangkan madzhab empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi`i dan Hambali
 6. Kata IPNU dicantumkam di bagian atas yang menunjukkan nama organisasi
 7. Tiga titik di antara kata IPNU mewakili slogan Belajar, Berjuang, Bertaqwa
 8. Enam strip pengapit huruf IPNU, berati rukun iman
 9. Dua kitab di bawah bintang berati al-Qur`an dan al-hadits
 10. Dua bulu angsa bersilang di bawah kitab berarti sintesa antara ilmu umum dan ilmu agama.

Makesta IPNU

Makesta adalah singkatan dari Masa Kesetiaan Anggota, yaitu sistem pengkaderan IPNU dan IPPNU paling awal, atau pertama kali. Masa Kesetiaan Anggota (Makesta) merupakan pintu gerbang seseorang menjadi anggota organsasi IPNU dan atau IPPNU. Masa Kesetiaan Anggota juga merupakan mekanisme kaderisasi yang menjadi bagian dari kegiatan organisasi IPNU dan IPPNU.

Selanjutnya, Pimpinan Cabang IPNU Cilacap menjadi bagian tak terpisahkan dari Perangkat Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) Cilacap. Pimpinan Cabang IPNU Cilacap dengan visi dan misi serta program kegiatan, mengemban amanat untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berbasis pelajar NU dan santri putra.

PC IPNU Cilacap beralamat di Jalan Raya Kalisabuk No.KM 15, Cipelus, Kalisabuk, Kec. Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53274 Indonesia.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button