Konbes NU

Konbes NU, Konferensi Besar Nahdlatul UlamaKonbes NU, Konferensi Besar Nahdlatul Ulama adalah permusyawaratan tingkat nasional organisasi NU diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Konbes NU biasanya dilaksanakan bersamaan dengan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (Munas NU).

Konferensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama; dihadiri oleh anggota
Pengurus Besar Pleno dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.

Konbes tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Muktamar dan tidak memilih pengurus baru. Ketentuan Konferensi Besar NU adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah wilayah; dan diadakan sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Back to top button