NU Care LAZISNU Cilacap

NU CARE LAZISNU CilacapNU Care LAZISNU Cilacap adalah lembaga filantropi yang mengelola (amil) zakat, infak, shadaqah, serta dana sosial lainnya termasuk Koin NU. melalui visi dan misi serta pelaksanaan program-program sosial, kesehatan, kebencanaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat.

NU CARE LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan, berkhidmat dalam rangka kesejahteraan umat; mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Shadaqah serta Wakaf (ZISWAF).

Visi NU Care LAZISNU Cilacap adalah bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, Shadaqah (sedekah), wakaf, CSR, dan lain lain.

Pengelolaan secara amanah dan profesional dalam pemberdayaannya untuk kemandirian umat. Dan ini menjadi fokus perencanaan kegiatan beserta impact-nya. Sementara itu, misi NU Care LAZISNU adalah: mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, shadaqah dengan rutin.

Melalui praktik Lembaga Amil Zakat NU Cilacap mengumpulkan/ menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan Shadaqah (sedekah). Dengan mengedepankan pendekatan profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran dan manajemen MANTAP.

Juga menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak. NU Care LAZISNU menjadi bagian dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Cilacap.

Back to top button