NU Care LAZISNU Cilacap

NU CARE LAZISNU CilacapNU Care Lazisnu Cilacap adalah lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, shadaqah, serta dana sosial lainnya melalui program-program sosial, kesehatan, kebencanaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menjadi bagian dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Cilacap.

NU CARE LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan, berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat; mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah serta Wakaf (ZISWAF).

Visi NU Care LAZISNU Cilacap adalah bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, wakaf, CSR, dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat. Dan ini menjadi fokus perencanaan kegiatan beserta impact yang hendak dicapai

Sementara itu, Misi NU Care LAZISNU adalah: Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dengan rutin. Mengumpulkan/ menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran. Dan Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.

Back to top button