Madrasah

Madrasah adalah sekolah atau perguruan biasanya yang berdasarkan agama Islam seperti Madrasah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Maarif NU dalam beberapa tingkatan seperti Diniyah, Ula, Wustho, Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Selain itu beberapa ahli juga memberikan pengertian madrasah sebagai sebuah Lembaga pendidikan yang menyediakan pembelajaran dalam pengetahuan agama Islam (Eliade, 1993:77).

Back to top button