Khaira Ummah

Khaira Ummah, Khaira Ummat, Khaira Ummatin adalah umat yang unggul atau umat yang terbaik diambil dari surat Ali Imran ayat 110 “Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah.”

Back to top button