Al-Ghazali

Al-Ghazali atau Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi’i; nama yang dibadaikan pada Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali (UNUGHA). Satu-satunya Universitas NU di Cilacap Jawa Tengah.

Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka. Banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jabatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad.

Back to top button