Yasinan

Yasinan adalah membaca surat Yasin, merupakan tradisi amaliyah bernilai ibadah yang biasa dilaksanakan oleh umat Islam yang menganut paham Ahlussunnah Wal Jamaah; Yasinan biasanya dilaksanakan secara rutin, sehingga melahirkan tradisi rutinan Yasinan

Back to top button