Syattariyah

Tarekat Syattariyah, aliran tarekat yang pertama kali muncul di India. Tarekat ini dinisbahkan pada Abdullah Asy-Syattar sanad atau silsilah para wasithahnya yang bersambungan sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Back to top button