Tag Archives: Visi Misi Muslimat NU

Muslimat NU Cilacap

Muslimat NU (Nahdlatul Ulama) adalah Badan Otonom NU yang beranggotakan kaum perempuan. Visi Muslimat NU : Terwujudnya masyarakat sejahtera yang dijiwai ajaran Islam Ahlusunnah wal jamaah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkemakmuran dan berkeadilan yang diridloi Allah SWT. Misi Muslimat NU adalah : Mewujudkan masyarakat  Indonesia khususnya perempuan, yang …

Read More »