Tag Archives: Ulama dan Fuqoha

Apa Itu Ahlul Halli Wal ‘Aqdi?

permusyawaratan ahlul halli wal aqdi

Apa Itu Ahlul Halli Wal ‘Aqdi? Bagaimana Pengertian Ahlul Halli Wal ‘Aqdi? Bagaimana Pendapat para ulama tentang Ahlul Halli Wal ‘Aqdi? Sebagai sistem pemilihan, bagaimana mekanisme Ahlul Halli Wal ‘Aqdi? Ahlul Halli Wal ‘Aqdi disebut juga dengan Ahl al-Syura, Al Syaukah, Al Ikhtiya. Para ahli fiqh siyasah merumuskan Ahlul Halli …

Read More »