Tag Archives: Ranting NU

Susunan Pengurus MWCNU Kroya 2017-2022

Berikut ini susunan Pengurus MWCNU Kroya Masa Hidmah 2017-2022 sesuai dengan Surat Keputusan PCNU Cilacap Nomor: 268/PC/A.II/11.34/III/18. MUSTASYAR KH. Su’ada AdzkiyaKH. Kholil MansyurKH. Wahib As’ariKH. MauludinKH. Rohmat FauziKH. Abdul Kholiq SYURIYAH Rais: Kyai Maskun KarimWakil Rais: KH. Hotim,S.Pd.IWakil Rais: KH. A. Daelami,S.Pd.IWakil Rais: KH. M. SholihWakil Rais: KH. SolihinWakil Rais: …

Read More »

Susunan Pengurus MWCNU Bantarsari 2016-2021

Berikut ini Susunan Pengurus MWCNU Bantarsari Masa Hidmah 2016-2021 sesuai dengan Surat Keputusan PCNU Cilacap Nomor  :  060/PC/A.II/11.34/IV/16 : Mustasyar KH.Ahmad DumeriKH. Muhtarom MansyurKH. Ma’mun Chalimi, A.Ma.Pd.KH. Mafair Syuriyah Rais:KH. Habib MushofaWakil Rais:Ky. Mukhamad MubasyirWakil Rais:Ky. MunawirWakil Rais:Ky. Jauharul MaknunWakil Rais:KH. AsyhuriWakil Rais:KH. NursalimKatib:Ky. Ali Roidul MaknunWakil Katib:Ky. Mustaqim RosyadiWakil …

Read More »