Tag Archives: Khutbah Asyuura

Khutbah Jumat: ‘Asyuura

Khutbah Jumat 'Asyura

Khutbah Jumat ‘Asyuura. ‘Asyuura adalah hari ke 10 bulan Muharram, hari di mana terjadi peristiwa yang besar dan pertolongan Allah SWT yang nyata, menangnya kebenaran mengalahkan kebathilan, dimana Allah telah menyelamatkan Musa ‘Alaihis sallam dan kaumnya dan menenggelamkan Fir’aun dan kaumnya. Hari tersebut mempunyai keutamaan yang agung dan kemuliaan yang …

Read More »