Fuqoha

Fuqoha adalah istilah untuk menyebut Ulama Ahli Fikih dalam khazanah hukum fikih dan syariat Islam. Hasil Ijtihad Fuqoha dalam bentuk kitab Fikih menjadi rujukan dalam penetapan hukum ibadah umat Islam,

Back to top button