MWCNU Kawunganten. MWCNU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) Kawunganten merupakan salah satu Struktur Organisasi NU di tingkat Kecamatan. MWCNU Kawunganten membawahi struktur organisasi Ranting NU sejumlah 12  (dua belas) Ranting NU. Pengurus MWCNU Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap Masa Hidmah 2008-2013

 

 

No Nama Jabatan
1 K. Ahmad Jamil Mansyur Mustasyar
2 K. Jaelani Mustasyar
3 KH. Tambeh Ma’sum Mustasyar
4 KH. Drs. Chanifan Fauzi Mustasyar
5 K. Munsarif Zamhari Rois Syuriyah
6 K. Mustolih Mashud Nur Wakil Rois
7 KH. Maslahudin Wakil Rois
8 K. Suhud mawardi S.Pd.I Katib
9 K. Ulin Nuha Wakil Katib
10 K. Zaenal Arifin A’wan
11 K. Haris Assyarif A’wan
12 K. Tohir Faozi A’wan
13 K. Hasyim Asy’ari A’wan
14 K. Ngisomudin A’wan
15 H. Mastur Shodik Ketua Tanfidiyah
16 Sugeng prasetyo S.Ag Wakil Ketua
17 K. Farhan Lutfi Wakil Ketua
18 K ahmad Thoyyib Wakil Ketua
19 Iqbal Dwisanto SP Sekretaris
20 Nur Aziz Wakil Sekretaris
21 Hj. Chasanah Wakil Sekretaris
22 H. Abdul Kholik Bendahara
23 Anis Mahmud Wakil Bendahara
24 H. Sukinah Dawam Wakil Bendahara