MWCNU Cilacap Tengah . MWCNU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) Cilacap Tengah merupakan salah satu Struktur Organisasi NU di tingkat Kecamatan di Kabupaten Cilacap. MWCNU Cilacap Tengah membawahi struktur organisasi Ranting NU sejumlah 5 (lima) Ranting NU). Berikut ini Susunan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Cilacap Tengah Masa Hidmah 2010-2015

MUSTASYAR : Drs. H. Wasroh Wahyudin
H. Sakiran Wardi, B.Sc.
K. Rochmat Ihsan
SYURIYAH
 Rois : K. Muhrorudin
 Wakil Rois : KH. Memed Zaini
: KH. Islahudin Hasyim
Katib : K. Ma’mun Abdullah S.Ag.
Wakil Katib : KH. Rosichun
A’wan : K. Solahudin Al Ayubi
: K. Ahmad Somadi
: K. Nasib Mubayin
TANFIDZIYAH
 Ketua : H. Abdurrohim Maritim Farid Asyhar
 Wakil Ketua : K. Mahruri, S.Ag.
: H. Armansyah, ST
: K. Fuad Ghufron El Mursidy
 Sekretaris : Nasim Subekti
 Wakil Sekretaris : Ahmad Shodik
 Bendahara : K. Sage Ach. Hadi
 Wakil Bendahara : Muhamad Mukmin