Category : Antologi NU

Sejarah NU, Pemikiran NU, Paham Keagamaan, Paham Kebangsaan NU, Sejarah Organisasi NU,

IPNU: Landasan Berfikir, Bersikap, Berorganisasi dan Jati Diri

Antologi NU, Dokumentasi 1 comment
IPNU: Landasan Berfikir, Bersikap, Berorganisasi dan Jati Diri
Apa, bagaimana, pengertian maksud dan Landasan Berfikir, Bersikap, Berorganisasi dan Jati Diri IPNU.? Sebagai salah satu perangkat organisasi Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) berkedudukan sebagai Badan Otonom (Banom). IPNU menekankan aktivitasnya pada program kaderisasi, baik pengkaderan, formal, informal, maupun non-formal. Di sisi lain, sebagai organisasi pelajar, Program

Khitthah NU

Antologi NU 1 comment
KHITTHAH NAHDLATUL ULAMA, Khitthah NU, atau disebut juga dengan Khitthah Nadliyyah, mengandung Pengertian; Landasan berfikir, bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ularna yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Landasan tersebut adalah faham Islam Ahlussunnah wal Jama’ah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan